آدرس

 تهران – خیابان مدنی شمالی-  مابین سبلان و گلشن دوست – پلاک ۱۰۳۴- واحد ۴

تلفن تماس

۷۷۰۳۷۹۵۲

۷۷۰۳۷۹۲۶

۰۹۱۲۰۴۹۶۲۷۲