کابینت باتری

ce

توضیحات:

کابینت باتری یوپی اس یا محفظه یو پی اس ، جعبه های فلزی هستند که به منظور ایجاد فضایی مناسب برای استقرار باتری های خشک مورد نیاز یو پی اس ها، به کار می روند. با توجه به ویژگی های باتری خشک مورد استفاده برای یو پی اس که ارتباط مستقیمی با عملکرد یو پی اس دارند، می بایستی در ایجاد شرایط مناسب نگهداری و استفاده آنها نهایت دقت لازم را به کاربرد. کابینت باتری ها در ابعاد متفاوت و متناسب با تعداد باطری های موجود در بازار طراحی و تولید شده و دارای خصوصیات زیر می باشد.

کابینت باتری در ابعاد مختلف متناسب با تعداد و ابعاد باتری های تهیه شده توسط مجموعه فرسان قابل ارائه می باشند.