یو پی اس آنلاین با ترانس

ce

توضیحات:

یو پی اس ترانس دار به انواعی از یو پی اس گفته می شود که به منظور افزایش ظرفیت تحمل کوتاه مدت جریان مدار از یک ترانس استفاده می کند، به این نوع ترانس ها اصطلاحا ترانس ایزوله  یا یو پی اس های ترانس بیس نیز می گویند.

استفاده از این نوع دستگاه ها بیشتر برای مواردی که بار جریان ناگهانی زیادی به مدار اعمال می شود به ویژه هنگام روشن کردن همزمان چندین وسیله مصرف کننده غیر خطی کاربرد دارد. در موارد خاصی مانند استفاده از دستگاه های بیمارستانی نیز چنین حالتی پیش می آید و بار الکتریکی زیادی به مدار وارد می شود. همچنین در هنگام روشن کردن موتورهای الکتریکی نیز اضافه بار ایجاد می شود.
انتخاب یو پی اس ترانس بیس برای موارد مصرف کوچک، خانگی و ادارات و به ویژه محیط های کوچک توصیه نمی شود. یو پی اس ترانس بیس گرمای زیادی تولید می کند که نیاز به تهویه قویتر دارد و تولید نویز و آلودگی صوتی می کند.

یو پی اس های ترانس بیس به صورت باتری بیرونی قابل ارائه می باشند.